Spillefilm - Minor koproduktioner

"Ud og stjæle heste" - den internationale DFI-støttede koproduktion instrueret af Hans Petter Moland. Filmen er produceret af Zentropa og 4 ½ Fiksjon AS. Foto: Lukas Salna

Formål med støtteordningen

Formålet med ordningen er at støtte spillefilm med høj kunstnerisk og produktionsmæssig kvalitet, der kan nå et nationalt og internationalt publikum, samt projekter, der kan inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen og dermed styrke det internationale samarbejde.

DFI prioriterer de koproduktioner, som bidrager til DFI's overordnede målsætninger om kulturel betydning og mangfoldighed. Følgende aspekter vægtes i afgørelsen af koproduktionsansøgninger:

- projektets kunstneriske kvalitet

- samarbejdet mellem den nationale producent og koproducenten

- det tekniske og kreative samarbejde

- det internationale festivalpotentiale

- distributionspotentialet i Danmark

- om projektet bidrager til en mangfoldig filmkultur

Redaktionen prioriterer projekter, der er kunstnerisk stærke og har mulighed for at blive udtaget til A-festivaler, eller som kan regnes som nordiske "fyrtårnsprojekter", der kan nå et bredt publikum i Danmark.

I forhold til producentsamarbejdet ser redaktionen på tidligere koproduktioner og/eller fremtidige projekter og prioriterer et teknisk og kreativt dansk bidrag, der medvirker til at øge projektets kvalitet.

Hvilke film kan støttes?

Der kan ydes støtte til filmprojekter, hvor den danske producent ikke er hovedproducent, med op til 60 % af den danske andel af produktionsomkostningerne.

Der skal være tale om dansk kreativ og teknisk deltagelse i produktionen.

Det er en forudsætning for ansøgningen, at der er indgået en aftale om dansk tv-visning og/eller biografdistribution i Danmark, samt at hovedproducentens finansiering er bekræftet.

Som eksempler på film støttet under Minor-koproduktionsordningen for spillefilm kan nævnes 'Verdens værste menneske' (Joachim Trier) 'Triangle of Sadness (Ruben Östlund), 'De uskyldige' (Eskil Vogt), 'Unge Astrid' (Pernille Fischer Christensen) og 'Grænsen' (Ali Abbasi).

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgningen behandles af en redaktion bestående af spillefilmkonsulent Lotte Svendsen og Kalle Bjerkø, redaktør Flemming Kaspersen, kunstnerisk leder af New Danish Screen Mette Damgaard-Sørensen og afdelingschef for DFI International Noemi Ferrer Schwenk. Der kan forventes svar ca. fire uger efter modtagelsen af ansøgningen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes til minor@dfi.dk. Find information, støttevilkår og ansøgningsskema her på siden.

TIDLIGERE VILKÅR

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines

2020:

Tirsdag 3. marts kl. 12.00
Tirsdag 26. maj kl. 12.00
Tirsdag 22. september kl 12.00

Kontakt

Noemi Ferrer Schwenk
Afdelingschef
Tlf. +45 5096 7411
noemis@dfi.dk

Signe Egemose Agger
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3517
signea@dfi.dk