Spillefilm - Minor koproduktioner

"Costa Brava Lebanon" instrueret af Mounia Aki er udtaget til Venedig Film Festival 2021. Filmen er en libanesisk-fransk-svensk-dansk-norsk koproduktion med støtte fra Filminstituttets minorordning. Foto: Snowglobe/Joe Saade

Formål med støtteordningen

Formålet med ordningen er at støtte spillefilm med høj kunstnerisk og produktionsmæssig kvalitet, der kan nå et nationalt og internationalt publikum, samt projekter, der kan inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen og dermed styrke det internationale samarbejde.

Filminstituttet prioriterer de koproduktioner, som bidrager til Filminstituttets overordnede målsætninger om kulturel betydning og mangfoldighed. Følgende aspekter vægtes i afgørelsen af koproduktionsansøgninger:

- projektets kunstneriske kvalitet

- samarbejdet mellem den nationale producent og koproducenten

- det tekniske og kreative samarbejde

- det internationale festivalpotentiale

- distributionspotentialet i Danmark

- om projektet bidrager til en mangfoldig filmkultur

Redaktionen prioriterer projekter, der er kunstnerisk stærke og har mulighed for at blive udtaget til A-festivaler, eller som kan regnes som nordiske "fyrtårnsprojekter", der kan nå et bredt publikum i Danmark.

I forhold til producentsamarbejdet ser redaktionen på tidligere koproduktioner og/eller fremtidige projekter og prioriterer et teknisk og kreativt dansk bidrag, der medvirker til at øge projektets kvalitet.

Hvilke film kan støttes?

Der kan ydes støtte til filmprojekter, hvor den danske producent ikke er hovedproducent, og hvor der skal være tale om dansk kreativ og teknisk deltagelse i produktionen.

Det er en forudsætning for ansøgningen, at der er indgået en aftale om dansk biografdistribution, udsendelse i dansk tv eller anden landsdækkende distribution og at hovedproducentens finansiering er bekræftet.

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgningen behandles af en redaktion bestående af spillefilmkonsulent Lotte Svendsen og Kalle Bjerkø, redaktør Flemming Kaspersen, kunstnerisk leder af New Danish Screen Mette Damgaard-Sørensen, international producer Christian Juhl Lemche og afdelingschef Jacob Neiiendam. Der kan forventes svar ca. fire uger efter modtagelsen af ansøgningen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes til Signe Egemose Agger - minor@dfi.dk. Find information, støttevilkår og ansøgningsskema her på siden.

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines

2021:

Tirsdag 16. februar kl. 12.00
Tirsdag 18. maj kl. 12.00
Tirsdag 10. august kl. 12.00
Tirsdag 26. oktober kl. 12.00

Hent også

Kontakt

Christian Juhl Lemche
International producer
Tlf. +45 2148 8522
christianjl@dfi.dk

Signe Egemose Agger
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3517
signea@dfi.dk

Jacob Neiiendam
Afdelingschef, International
Tlf. +45 2618 8865
jacobn@dfi.dk