Spillefilm - Minor koproduktioner

Birds of Passage
"Birds of Passage" - den internationale DFI-støttede koproduktion instrueret af Ciro Guerra og Cristina Gallegos. Filmen er produceret af Ciudad Lunar Producciones / Blond Indian Films (Columbia) og danske Snowglobe. Foto: Mateo Contreras

Formål med støtteordningen

Formålet med at yde støtte til koproduktioner er bl.a. at styrke samarbejdet mellem producenter, at inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen samt at øge filmenes muligheder for at opnå international finansiering og kunne rejse over grænserne.

Hvilke film kan støttes?

Der kan ydes støtte til filmprojekter, hvor den danske producent ikke er hovedproducent, med op til 60 % af den danske andel af produktionsomkostningerne. De filmprojekter, der bliver støttet, skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter, og der skal være tale om dansk kreativ og / eller teknisk deltagelse i produktionen.

Det er en forudsætning for ansøgningen, at der er indgået en aftale om dansk TV-visning og / eller biografdistribution, samt at major finansieringen er bekræftet.

Der bliver hvert år bevilget støtte til 6 – 9 spillefilm.

Som eksempler på film støttet under Minor koproduktionsordningen for spillefilm kan nævnes The Square (Ruben Östlund), Grænsen (Ali Abbasi), The Untamed (Amat Escalante), Borg (Janus Metz) og Long Way North (Rémi Chayé).

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en redaktion bestående af spillefilmkonsulenterne, områdedirektøren og chefen for den internationale afdeling.

Ansøgningen bliver vurderet på baggrund af følgende:

  • Kunstnerisk kvalitet
  • Kreativt og økonomisk samarbejde mellem den nationale og den udenlandske producent, herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer
  • Det kreative og tekniske samarbejde, deltagelse af danske filmarbejdere og filmens danske ’spend’
  • Karakteren af den danske biografdistributions- og / eller TV-visningsaftale

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes til minor@dfi.dk. Information, støttevilkår og ansøgningsskema – se venligst højre spalte.