Streaming af DFI-støttede film – info til filmbranchen

vilde hjerter_FC

Still fra "De vilde hjerter" (2008)

Distribution på Filmcentralen og Filmstriben

DFI distribuerer kortfilm og dokumentarfilm på DFI's streamingtjeneste Filmcentralen og bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben. Filmproducenterne leverer film og materialer til DFI, og der laves aftaler om tidspunkterne for filmens premiere på Filmcentralen og Filmstriben.

Filmene på Filmcentralen og Filmstriben kan kun ses på danske ip-adresser, og nedenstående drejer sig således kun om distribution i Danmark.

DFI's rettigheder til at streame kortfilm og dokumentarfilm på nettet varierer alt efter, hvilke vilkår den enkelte film er støttet på.

Under hensyntagen til den kommercielle udnyttelse af den støttede film har DFI en ikke-eksklusiv ret til at gøre filmene tilgængelige i undervisningen og på biblioteker. Det betyder, at DFI distribuerer filmene på Filmcentralen / Undervisning og på Filmstriben - På biblioteket. Nye film lægges på begge streamingsites hurtigst muligt efter filmens danske premiere og efter aftale med producenten.

Erhvervelse af rettigheder til kort- og dokumentarfilm til sektionen for alle borgere

Private brugeres adgang til filmene afhænger af, under hvilke vilkår filmene er støttet.

Ifølge Vilkår for støtte til New Danish Screen (pr. 1.10.2012) har DFI under hensyntagen til den kommercielle udnyttelse af den støttede film en ikke-eksklusiv ret til at distribuere filmen til enkeltpersoner i Danmark på Filmcentralen / For alle.

Ifølge gældende Vilkår for støtte til hhv. kort fiktion og dokumentar gældende fra 1.10. 2012 kan der mellem støttemodtager og DFI indgås aftale om, at DFI erhverver en ikke-eksklusiv ret til at distribuere filmen til enkeltpersoner i Danmark på Filmcentralen / For alle.

Erhvervelsen af rettigheder til Filmcentralen / For alle sker efter et frivillighedsprincip og med respekt for branchens indtjeningsmuligheder på øvrige platforme.

DFI’s erhvervelse af rettigheder til Filmcentralen / For alle sker ved, at DFI retter henvendelse til producenten, som i bekræftende fald underskriver en kontrakt med aftale om overdragelsesperiode, vederlag m.v.

Kan en film ikke ses direkte på sitet, leder Filmcentralen / For alle brugeren videre til andre tjenester, hvor filmen kan ses. Det kan være kommercielle tjenester eller bibliotekernes Filmstriben.

I praksis fungerer det sådan, at hvis en film er i kommerciel distribution, henviser Filmcentralen / For alle i et pop up-vindue til det site, hvor filmen kan ses. Denne del af løsningen er udformet i samarbejde med Producentforeningen.

Rettighedshavere, der selv ønsker at varetage distribution, kan henvende sig til Producentforeningen.

Afleveringsmateriale og udgivelsesplanlægning

Når DFI modtager afleveringsmateriale fra producenten (masters, data, stills m.v.) jf. afleveringslisten, varetager DFI det praktiske arbejde og udgifterne forbundet med digitalisering og udgivelse af filmen på Filmcentralen og Filmstriben. 

For at DFI kan planlægge datoerne for udgivelse på Filmcentralen og Filmstriben, er det vigtigt, at producenten overholder fristerne for afleveringsmateriale – eller giver besked til DFI i god tid, hvis fristen ønskes forlænget. 

DFI står inde for, at filmen er klar til udgivelse på Filmcentralen og Filmstriben senest 1 måned efter, at alt afleveringsmateriale er modtaget og godkendt af DFI. I henhold til vilkår for støtte til dokumentarfilm, kort fiktion samt New Danish Screen udgiver DFI tidligst filmen fra og med tidspunktet for filmens danske premiere.

Retningslinjer for DFI’s udnyttelse af sine ikke-kommercielle distributionsrettigheder 

DFI har fastlagt retningslinjer for, hvordan og hvornår DFI’s ikke-kommercielle rettigheder udnyttes til distribution på streamingtjenesterne Filmcentralen / Undervisning og Filmstriben - På biblioteket. For produktioner støttet af New Danish Screen er retningslinjerne også gældende for Filmcentralen / For alle. Heri indgår også retningslinjer for etablering af et evt. holdback i DFI’s ikke-kommercielle distribution. 

Der findes to sæt retningslinjer, der knytter sig til Vilkår for støtte til hhv. kort fiktion og dokumentar pr. 1.10.2012 samt Vilkår for støtte til New Danish Screen pr. 1.10.2012, og omfatter produktioner, som har opnået produktionsstøtte under disse vilkår.

Se retningslinjerne i højre spalte.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412