Billetsalg 2013 / Admissions 2013

Billetsalg for danske film i 2013.

Billetsalg for danske film tidligere år / Admissions for Danish films previous years.

Aktuelt billetsalg til danske film

Tabel A, B og C nedenfor viser billetsalget til danske film i biograferne. Listen omfatter film, der solgte billetter 2013. Billettallene bygger på indberetninger fra udlejerne og på opgørelser fra Danmarks Statistik. Listen opdateres løbende.

Sidst opdateret: 12.12.2017
Kommentarer eller spørgsmål:
webmaster@dfi.dk

Current admission figures for Danish films

Tables A, B and C below show admission figures for national films screened in Danish cinemas. The films have been in cinemas in 2013. The figures are provided by distributors and Statistics Denmark. This overview is updated regularly.

Latest update: 12.12.2017
Comments or queries:
webmaster@dfi.dk[1] Konsulentordning, Markedsordning and New Danish Screen/Talentudvikling.
/ Consultant scheme, Market scheme and New Danish Screen.


a) Kilde: FAFID
/ Source: FAFID

b) Inkl. evt. forpremierer og særarrangementer inden premieren. For de nyeste film er tallet baseret på ugentlige indberetninger fra distributørerne. For de øvrige film er tallet baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik. / Admission figures include preview and private screenings before release. With regard to recent films, admissions figures are based on weekly reports from distributors. For the remaining films, admission figures are based on reports from Statistics Denmark.

c) Foreløbig opgørelse. For film med premiere i 2010 inkluderer tallet både billetsalget i 2011 og 2012. / Provisional figures. For films released in 2011 the accumulated total includes figures for 2011 and 2012.

*Repremiere/ Re-release.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412