Kommentar til kronik i Politiken 24.02.2017

DEBAT. Dagbladet Politiken har den 24. februar bragt en kronik under overskriften "Dansk film har behov for en ny stærk vision" af formand for brancheforeningen Danske Biografer, Kim Pedersen og filmkøbmand Peter Ålbæk Jensen, Zentropa. Kronikken tegner et dystert billede af dansk film og retter kritik mod Det Danske Filminstitut.

Filminstituttet byder offentlig debat om udviklingen i dansk film velkommen. En tid med store forandringer og deraf følgende udfordringer på mange niveauer kræver radikal nytænkning og en konstruktiv dialog mellem aktørerne i det danske film- og medielandskab. På vej mod en ny Filmaftale ser Filminstituttet frem til at forberede og facilitere denne dialog med alle brancheinteressenter. 

Tonen i dagens kronik skaber mere harme og forundring, end den leverer de efterspurgte visionære bud på dansk films fremtid. 

Med ønsket om, at den kommende dialog foregår på et seriøst og oplyst grundlag, påpeges her fejl og unøjagtigheder i kronikken.

 1. "I 2016 ramte dansk spillefilm bunden, og biografmarkedet kunne notere sig et af de dårligste samlede resultater af samtlige EU-lande [...]"
  Fakta: Billetsalget til dansk film faldt i 2016, men Danmark ligger, med en hjemmemarkedsandel på 21 %, i den øverste tredjedel af hjemmemarkedsandele i Europa. EU-gennemsnittet er på 15 %.
  Kilde: Foreløbige tal fra European Audiovisual Observatory. 
   
 2. "Blandt de desperate handlinger, Filminstituttet i mangel af en ordentlig vision har kastet sig over, er sminkning af liget og statslig indblanding i private selskabers frie forhandlingsret."
  Fakta: Filminstituttet har ikke foretaget nye reguleringer på områder, der ikke tidligere har været reguleret.
   
 3. "Husk på, at staten kun støtter filmene med gennemsnitligt 36 procent."
  Fakta: I 2015/2016 udgør den samlede danske offentlige støtte 57 %, inklusiv DFI, DR, TV 2 og de regionale fonde.
   
 4. "Filmkonsulentjobbet har jo udviklet sig til holdeplads for filminstruktører, som ikke har fået indfriet forventningerne til karrieren."
  Fakta: Blandt de spillefilmkonsulenter, der har været ansat de sidste 10 år, har 3 ud af 13 haft instruktørbaggrund.
   
 5. "Administrationen er jo eksploderet."
  Fakta: Målt i sammenlignelige faste priser er bevillingen til DFI's administration faldet over de sidste 10 år og efterlever statens krav om 2 % årlige besparelser.

 6. "Der er også alt for mange direktører."
  Fakta: I 2015 blev det samlede antal ledere reduceret fra 22 til 14, herunder blev antallet af direktører reduceret fra 5 til 3.
   
 7. "'Den danske filmarv' blev jo kun opfundet, for at administrationschefen kunne få en direktørtitel og være øverste leder for bevarelse og vedligeholdelse af den danske filmarv."
  Fakta: Det danske Filmmuseum, der har ansvar for bevaring af den danske filmarv, blev oprettet i 1941 og fusioneret ind i Filminstituttet i 1997.
   
 8. "DFI administrerer for nuværende en hel del af de midler, der er afsat til regional filmstøtte."
  Fakta: Det er de regionale filmfonde og ikke Filminstituttet, der uddeler hovedparten af den offentligt finansierede regionale filmstøtte.
   
 9. "Giv producenterne lov til at tjene penge, når det går godt."
  Fakta: Producenten kan optjene 75 % fortjeneste før nogen form for tilbagebetaling til Filminstituttet finder sted.
   
 10. "Danske filminstruktører med succes flygter i hobetal til udlandet."
  Fakta: Det er rigtigt, at mange instruktører er efterspurgte og arbejder i udlandet i disse år. Tre ud af de syv navne, kronikørerne nævner, har samtidig haft premiere i 2016 eller er på vej med dansk producerede spillefilm, nemlig Nicolas Winding Refn, Per Fly og Lone Scherfig.
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412