Priser 2015 / Awards 2015

Seneste internationale priser og nomineringer til danske film. Prisoversigter for tidligere år.
Latest international awards and honours for Danish films. Awards overviews for previous years.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412