Mød filmkonsulenten: Tone Mygind Rostbøll

INTERVIEW. Tone Mygind Rostbøll har siden marts 2020 været ansat som konsulent for kort- og dokumentarfilm med særligt fokus på børn og unge. Hør her hendes tanker om, hvad hun betegner 'verdens vigtigste målgruppe' og om det ansvar, der følger med at fortælle historier til børn.

I dette sidste afsnit af vores interviewserie med konsulenterne bag Filminstituttets støtteordninger kan du møde Tone Mygind Rostbøll, der er konsulent for kort- og dokumentarfilm med særligt fokus på børn og unge:

Konsulentsystemet

I denne videoserie kan du møde Filminstituttets konsulenter (se hele serien). 

Konsulentsystemet blev indført i Danmark i 1972 og er efterfølgende indført i flere andre lande.

Konsulenterne foretager den endelige kunstneriske vurdering af manuskript- og produktionsforslag og afgiver forslag til direktionen om anvendelsen af midler til manuskriptudarbejdelse og produktion af spillefilm og kort- og dokumentarfilm (Filmloven §6).

Filmkonsulenterne er ansat i tidsbegrænsede stillinger og fungerer som individuelle beslutningstagere. Baggrunden for ordningen er blandt andet et ønske om at undgå at træffe afgørelser ved konsensus eller afstemning – og i erkendelse af, at det er vanskeligt at lave objektive kriterier for god filmkunst.

Konsulentordningen blev i 1989 suppleret af en støtteordning, der retter sig mod fiktionsfilm med populærkulturelle kvaliteter, nu kaldet Markedsordningen.

Følg os på YouTube