Nøgletal

DFI har samlet en række statistikker vedrørende billetsalg, filmpriser og andre nøgletal for dansk film.

Billetsalg

Billetsalg for danske og internationale film er samlet i to lister. For de danske film fremgår instruktørens navn og antal filmkopier ved premieren. Listen opdateres mandag og torsdag. Listen over alle film, der har været vist i danske biografer siden 1976, er udarbejdet af Danmarks Statistik og opdateres årligt:

Aktuelt billetsalg for danske film

Antal solgte biografbilletter akkumuleret 1976-2015 (excel / kilde: Danmarks Statistik)

Priser og deltagelse på internationale festivaler

DFI har samlet en liste over priser for danske film på internationale festivaler samt deltagelse på de vigtigste festivaler:

Priser og deltagelse på internationale festivaler

Facts & Figures

Den årlige publikation "Facts & Figures" indeholder årets nøgletal for dansk film, herunder oplysninger om DFI's budget, fordeling af filmstøtte samt et overblik over danske biografpremierer. "Facts & Figures" udkommer på engelsk i april-maj. Find det seneste nummer i spalten til højre og klik her for samtlige årgange.


2017 / Nøgletal produktion

Antal spillefilm, der modtog produktionsstøtte fra DFI = 21

Antal dokumentarfilm, der modtog produktionsstøtte fra DFI = 27

Gennemsnits produktionsbudget på en dansk spillefilm = 24,6 mio. kr.

Gennemsnits DFI-støtte andel af en dansk spillefilms budget = 29 %

Kilde: DFI


2017 / Nøgletal distribution

Danske biografpremierer = 36 (inkl. 10 dokumentarfilm)

Biografer i Danmark = 163

Multiplex-biografer (min. 6 sale) = 23

Total antal biografsale = 444

Total antal biografsæder = 61.000

Kilde: Fafid


Facts & Figures

facts-figures-2016_100 FF_2015_front facts & Figures 2014
f_and_f_2012_cover_100px factandfigures2012forside ff_2011_100
factsandfigures2010_small
Se også "Corrections to Facts & Figures 2010" (PDF)
ff2009_100 ff2008_100
ff2007_100 ff2006_100 ff2005_100
ff2004_100 ff2003_100 ff2002_100
facts-figures-2016_210Facts & Figures er Det Danske Filminstituts engelsksprogede publikation med årets nøgletal. Klik på billedet for at downloade seneste version (pdf).

Kontakt

Webredaktionen
Tlf. +45 3374 3563
webmaster@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412