Lancering af danske spillefilm

"Undtagelsen" er instrueret af Jesper W. Nielsen og produceret af Fridthjof Film. Filmen har modtaget lanceringsstøtte af Filminstituttet.

Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til lancering af danske film af spillefilmslængde mod biografvinduet og andre distributionsvinduer på det danske marked.

Formål med støtteordningen

Formålet med støtteordningen er at understøtte udbredelsen af danske film i Danmark, at sikre flest mulige danskere nem adgang til filmene og til biografoplevelsen samt at sikre bedst mulig udnyttelse af den enkelte films kommercielle og kulturelle potentiale

Der kan søges:

  • Lanceringsstøtte mod biograf, VOD, DVD og andet 
  • Anden lanceringsstøtte  

Der skal normalt søges om lanceringsstøtte mod biograf og Home Entertainment samtidigt – forudsat at man ønsker at søge lanceringsstøtte mod begge vinduer. Hvis der, efter DFI’s opfattelse, ikke er tilstrækkeligt grundlag for samtidigt at tildele lanceringsstøtte til biograf og Home Entertainment, kan der i særlige tilfælde ansøges særskilt om lanceringsstøtte til hvert enkelt distributionsvindue, når forudsætningerne herfor er til stede.

Hvilke film kan støttes?

Alle danske film af spillefilmslængde kan søge om støtte til lancering. Der er ingen særlige krav til genre eller bestemte publikumsestimater, men strategien for lancering og distribution skal vurderes at udnytte den enkelte films kommercielle og/eller kulturelle potentiale til fulde i de enkelte vinduer og på tværs. Der bliver hvert år bevilget lanceringsstøtte til ca. 20 film af spillefilmslængde.

Eksempler på film som har opnået støtte til lancering: 
Vores mand i Amerika, Kød og blod, De forbandede år, Drømmebyggerne og Danmarks sønner

Hvem kan ansøge?

Filmens producent kan søge om støtte

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af lanceringskonsulenterne. Ansøgningerne vurderes udfra det indsendte materiale og den dialog, som man må forvente at indgå i med lanceringskonsulenterne. Såfremt ansøgningen i sin helhed kan imødekommes, vil støtteudmålingen tage afsæt i en skønsmæssig og kvalitativ vurdering med afsæt i nedenstående 4 kvalitative støttekriterier: (læs mere i "Kriterier - Lancering" i højre spalte)

  • Kvalitet og sammenhængskraft i filmens lancering og distribution
  • Filmens kvalitet
  • Potentiale og position på filmmarkedet
  • Evne til Kulturfremme

En evt. indstilling om støtte skal godkendes af DFI’s direktion i fald støtten er over 150.000 kr.

Lanceringskonsulent Sanne Juncker Pedersen behandler overvejende ansøgninger på film, som er produktionsstøttet under Markedsordningen, har fået støtte af filmkonsulenten Kalle Bjerkø, eller film som ikke har fået DFI produktionsstøtte. Lanceringskonsulent Lena Juhl Seidelin behandler overvejende ansøgninger på film, som er produktionsstøttet af filmkonsulenterne Silje Riise Næss og Lotte Svendsen, har fået New Danish Screen støtte eller er minor-støttet af DFI. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk. Yderligere information, vejledning, støttevilkår, ansøgningsskema mm – se venligst højre spalte.

Yderligere oplysninger: Marianne Moritzen, Afdelingschef for Fiktion
Telefon: 4046 3757, Email: mariannem@dfi.dk