Støtte

Inden du går i gang med at ansøge Et Kreativt Europa om støtte, er du altid velkommen til at kontakte Creative Europe Desken i Danmark - vi kan hurtigt vurdere, om det pågældende selskab og de pågældende projekter egner sig til at søge EU-støtte. Vi foretrækker, at I sender en mail og tekniske spørgsmål besvares skriftligt: maikenh@dfi.dk

Du/I er altid velkommen til at booke et møde med os.


Creative Europe Banner

Et Kreativt Europa er EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Programmet løber i perioden 1.1. 2014-31.12.2020 og har et samlet budget på 1,4 milliard euro.

De kulturelle og kreative sektorer giver Europas enormt rige og forskelligartede kulturarv konkret form og bidrager til udviklingen i vores samfund. Disse sektorer spiller en stor rolle i den europæiske økonomi og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser.

Programmet

 • Beskytter og fremmer kulturel og sproglig alsidighed i Europa og støtter Europas kulturelle mangfoldighed.
 • Bidrager til Europas målsætninger om intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst.
 • Hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globalisering.
 • Giver adgang til nye internationale muligheder, markeder og publikummer.
 • Det nye program Bygger på succesen bag MEDIA programmet, MEDIA Mundus og EU’s kulturprogram.

Et Kreativt Europa støtter blandt andet

 • Samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser  mellem kulturelle og kreative organisationer både i og udenfor EU.
 • Netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med internationale aktiviteter og med at styrke deres konkurrencedygtighed.
 • Oversættelse og promovering af litterære værker på tværs af markederne i EU.
 • Platforme med kulturelle aktører, der fremmer nye kunstnere og stimulerer et bredt europæisk udbud af kulturelle og kunstneriske værker.
 • Kompetanceudvikling og efteruddannelse for professionelle indenfor den audiovisuelle branche.
 • Udvikling af fiktionsfilm, tv-serier, animationsfilm, kreative dokumentarfilm og computerspil til europæiske biografer, tv-stationer og andre platforme.
 • Salg og distribution af audiovisuelle værker i og uden for Europa.
 • Filmfestivaler, der har europæiske film på programmet.
 • Særlige midler til internationale koproduktioner
 • Publikumsrettede aktiviteter, der kan være med til at udbrede kendskabet til og fremme interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer.

 


EuroCenter og EU-rådgivningsnetværket i Damark, EU.dk, har produceret en pædagogisk vejledningsvideo til Participant Portal, se videoerne her


Participant Identification Code (PIC)

E-form

 • Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet online - en E-form. Ansøgningen skal være afsendt senest kl.12:00 (belgisk tid) på ansøgningsdagen, og vi anbefaler at have alt materiale og tekst forberedt, så E-formen kan udfyldes samlet.

Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?

Ansøgere modtager en bekræftelse pr email, når ansøgningen er modtaget. Svar på støttetilsagn kommer ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen.

Efter ansøgerne er blevet informeret, offentliggøres resultaterne på EU Kommissionens hjemmeside og her på Creative Europe Denmark.


Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal Ansøgerne med de højest antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjerne. 


Mediadelen

Under Mediadelen af programmet støttes både spillefilm, dokumentarfilm og animationsfilm og hvert år støttes mere end 300 europæiske filmprojekter. Faktisk støtter Et Kreativt Europa 9 ud af 10 europæiske film, som distribueres uden for deres oprindelsesland. Gennem biografnetværket Europa Cinemas støttes desuden over 700 biografer, der hovedsageligt har europæiske film på programmet. Endelig støtter programmet en lang række filmfestivaler, markeder og forskellige efteruddannelsestilbud rundt om i Europa.

Mediadelen omfatter

 • støtte til udvikling af film, kreativ dokumentar og interaktive værker
 • støtte til tv programmer (Tv serier, dokumentar og animation)
 • støtte til distribution af film, kreativ dokumentar og animation
 • støtte til kursusudbyder der tilbyder efteruddannelse til den professionelle branche (se under Media kurser)
 • støtte til organisationer der bl.a. varetager international markedsføring og festival aktiviteterMEDIA Systemet 

MEDIA-enheden i Bruxelles overser programmets politik og evaluering samt dets budget. Enheden ligger under Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur

Executive Agency (EACEA) står for den daglige ledelse af Mediadelprogrammet. Dette indbefatter forberedelse og udgivelse af Calls for Proposals, evaluering og indledende udvælgelse af ansøgere og projekter, underskrivning af projektaftaler samt opsyn og kommunikation med støttemodtagere.

MEDIA Management Commitee udgøres af repræsentanter, sædvanligvis fra ministerier eller nationale støtteorganisationer, for alle medlemslandene. Komiteen superviserer kommissionen i godkendelsen af programmets budget, retningslinier og støttetildelinger.

Creative Europe Desk og Antenner oplyser om MEDIA støtte. De har desuden til opgave at tilskynde deltagelse i MEDIA-støttede kurser, festivaler og markeder. Der findes en oversigt over samtlige Creative Europe Desks i Europa her.

EDU_CUL_DG      eacea_logo

Der er ingen nyheder at vise fra feedet

Kontakt

Help Desk, Europa-Kommissionen
(ved tekniske problemer)
Email: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Telefon: +32 2 299 0705

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412