Ansøgningsskema og -vejledning

DIGITAL SAGSBEHANDLING

Fra 1. september 2013 er det kun muligt at søge støtte hos NEW DANISH SCREEN (NDS) via mail.

NY- SAMT GENANSØGNINGER:

Når du første gang søger om støtte hos NDS med dit projekt (eller genansøger efter afslag), skal ansøgningsskema benyttes. Det findes her. Derudover skal CV’er på ansøgerteam vedlægges og du har desuden mulighed for at indsende manus, projektpræsentation m.m.

 • Første gang, der ansøges om støtte til et projekt, kan ansøgning ske uden angivelse af støttetype og uden budget.
 • Ansøgningsskema og samtlige bilag sendes pr. mail til nds@dfi.dk
 • Alle bilag skal navngives som anført bagerst i ansøgningsskema, indsendes i PDF-format sat op til A4 og den samlede mail må ikke overskride 25 Mb.
 • Filerne må ikke zippes, kan de ikke være i en mail, nummereres mailen (eks. 1 af 3, 2 af 3, 3 af 3).
 • Tidligere værker sendes enten via link (Vimeo, YouTube etc.) eller på DVD.

Resultat af udviklingsstøtte skal ligeledes afleveres digitalt.

Udviklingsstøtte:

Når du søger om udviklingsstøtte skal følgende bilag desuden vedlægges:

 • Projektets status
 • Treatment/ manuskript / projektbeskrivelse
 • Beskrivelse og mål for udviklingen
 • Tidsplan for udviklingen
 • Budget (med underposter) for udviklingen
 • Budget for regionale meromkostninger
 • Finansieringsplan for udviklingen

Visuelt studie (Visuel udvikling):

Når du ansøger om Visuelt studie, som er en form for udviklingsstøtte, hvor der udvikles historiefortællinger på en visuel, undersøgende og eksperimentende måde skal følgende bilag vedlægges:

 • Idéoplæg til visuel fortælling eller forstudie
 • Beskrivelse og mål for projektet
 • Budget (med underposter) for udviklingen

Produktionsstøtte:

Når du søger om produktionsstøtte skal følgende bilag desuden vedlægges:

FIKTION

 • Pitch
 • Treatment eller manuskript
 • Instruktørintentioner
 • Producerintentioner
 • Produktionskoncept
 • Tidsplan for produktion
 • Budget (med underposter) for produktion
 • Budget for regionale meromkostninger
 • Finansieringsplan for produktion (fordelt på lande)
 • Holdliste
 • Skuespillerliste
 • Lanceringsoplæg
 • Evt. opdaterede CV'er for projektets nøglepersoner 

 DOKUMENTAR

 • Synopsis/idé-oplæg
 • Treatment el. Manuskript el. Projektbeskrivelse
 • Instruktørintentioner
 • Producerintentioner
 • Produktionskoncept
 • Tidsplan for produktion
 • Budget (med underposter) for produktion
 • Budget for regionale meromkostninger
 • Finansieringsplan for produktion (fordelt på lande)
 • Holdliste
 • Lanceringsoplæg  
 • Evt. opdaterede CV'er for projektets nøglepersoner

TVÆRMEDIEL

 • Pitch
 • Treatment, manuskript el. Projektbeskrivelse
 • Projektets status 
 • Producerintentioner
 • Tilrettelæggerintentioner
 • Produktionskoncept
 • Tidsplan for produktion
 • Budget (med underposter) for produktion
 • Budget for regionale meromkostninger
 • Finansieringsplan for produktion (fordelt på lande)
 • Holdliste
 • CV for projektets nøglepersoner
 • Lanceringsoplæg 

I forbindelse med tilsagn skal yderligere bilag afleveres til DFI:

 • Rettighedsaftaler - Kontrakter med instruktør, manusforfatter m.m.
 • Evt. Likviditetsplan
 • Co-produktionsaftaler
 • Aflevering 1 jf. gældende afleveringsliste

Kontakt

New Danish Screen

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55 
1123 København K 
nds@dfi.dk  

Mette Damgaard-Sørensen,
Kunstnerisk leder
Tlf. +45 2012 0469
metteds@dfi.dk

Christina Ramsø Thomsen
Projektredaktør
Tlf. +45 2426 7441
christinart@dfi.dk

Johnny Andersen,
Producer
Tlf. +45 3374 3678
johnnya@dfi.dk

Nikoline Riget,
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3473
nikoliner@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412