New Danish Webisodes

New Danish Screen inviterer til udvikling af radikale filmiske fortællinger til nettet.

nds_posjpeg

Vi ser visuelle fortællinger på mobilen, tablets og computere når og hvor det passer os. Nettet er stedet, hvor vi kan overraskes, overrumples eller overgive os til historier fra virkeligheden, den fri fantasi eller et sted midt imellem. Hvor de bedste serier har en styrke, kvalitet og radikalitet, der peger fremad.

New Danish Screen inviterer til udvikling af originale serier, der er tænkt til nettet. Serier som udfordrer de konventionelle fortællestrukturer og filmiske udtryk, og som har stærke fortællinger i centrum. Serier som udnytter muligheden for nettet som legeplads og laboratorium.

Alle genrer kan støttes

Fiktion, dokumentar og hybrid. Realfilm, animation og blandingsformer. Som udgangspunkt skal der udvikles minimum 6 episoder af mellem 6-15 minutters varighed, hvor de enkelte afsnit i en sæson kan have forskellig længde. Episoderne kan være enkeltstående eller fortløbende, men de skal have et gennemgående element, der gør at de opleves som serier – f.eks. en karakter, en location, et tidspunkt, et univers, et tema.

Teams kan søge

Der kan kun søges i teams på minimum 3 personer. For fiktion, animation og hybrid er det som udgangspunkt en forudsætning, at instruktør, forfatter og producer udgør ansøgerteamet. For dokumentar er det en forudsætning, at instruktør og producer udgør 2 af personerne i teamet. Teamet skal bestå af professionelle manifesterede talenter. I dette initiativ kan mere erfarne instruktører, der vil eksperimentere og udfordre sig selv, også søge.

Ansøgningen skal indeholde

Der søges på et særligt ansøgningsskema.

 • Seriens grundide (max. 10 linjer)
 • Præsentation af serien herunder gennemgående karakter, konflikt eller arena. Præsentationen kan indeholde visuelt materiale (max. 1 side).
 • Beskrivelse af hvad og hvordan serien tænkes udviklet – herunder tidsplan og beskrivelse af proces (max. 1 side).
 • Overvejelser om distributionskanal, platform og evt. målgruppe (max. ½ side).
 • Beskrivelse af produktionelle overvejelser, der sandsynliggør at projektet kan realiseres indenfor de angivne lowbudgetrammer (max. ½ side – se nærmere nedenfor).
 • CV på teamet. Herunder 2 film som hver ansøger har lavet i den ansøgte funktion.

Om udviklingsforløbet

Projekter der vælges til udvikling bliver støttet med: Dokumentar 250.000, fiktion og animation 350.000. Projekterne skal indenfor den fastsatte tidsramme udvikle:

 • Produktion af 1 afsnit a minimum 6 minutter
 • Et kunstnerisk/produktionelt lavbudgetkoncept
 • Udarbejdelse af manus til tre afsnit og beskrivelse af en sæson.
 • Plan for distribtionskanal og platform
 • Anden aflevering f.eks. karakter- eller universbeskrivelser, supplerende visuelt materiale, aftale med distributionskanal eller andet, der er relevant for projektet. Dette aftales med det enkelte projekt

Produktionsstøtte

Aflevering af episodeafsnit og øvrigt udviklingsmateriale sker i maj 2017, hvorefter New Danish Screen vurderer, hvilke projekter der kan gives produktionsstøtte, eller LOI hvis yderligere udvikling skønnes nødvendig.

Produktionsstøtten forventes at ligge på mellem 1,2 og 2 millioner kr., eksklusive udviklingsomkostninger, afhængigt af projektets karakter og gives under ordningens sædvanlige vilkår.
Herudover vil det være muligt at få støtte til lancerings- og distributionsinitiativer.

Deadline og tidshorisont

Ansøgningsdeadline: 9. januar 2017 kl. 12.00
Ansøgningsmateriale skal mailes til nds@dfi.dk. Ansøgning skal ske på særligt ansøgningsskema.

Projektmøder: 23.-25. januar 2017
New Danish Screen udvælger de mest lovende hold og projekter. Disse hold inviteres til møder d. 23.-25. januar 2017, hvorefter en endelig udvælgelse af projekter finder sted.

Valg af projekter: 1. februar 2017

Da New Danish Screen erfaringsmæssigt får mange ansøgninger til denne type initiativer, vil det kun være muligt at give korte afslag til projekter, som ikke kommer i udvikling.

Aflevering af udviklinger: 15. maj 2017

 

 


 

Kontakt

New Danish Screen

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55 
1123 København K 
nds@dfi.dk  

Mette Damgaard-Sørensen,
Kunstnerisk leder
Tlf. +45 2012 0469
metteds@dfi.dk

Christina Ramsø Thomsen
Projektredaktør
Tlf. +45 2426 7441
christinart@dfi.dk

Johnny Andersen,
Producer
Tlf. +45 3374 3678
johnnya@dfi.dk

Nikoline Riget,
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3473
nikoliner@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412