Dokumentar og Kort Fiktion - Konsulentordningen

Støtter kunstnerisk eller oplysende dansk dokumentar og Kort fiktion.

FILMENS_BILLEDE_fra_filmen_converted_fra filmen

"En fremmed flytter ind" instruktør Nicole N. Horanyi og produceret af made in copenhagen (Foto: Henrik B. Ipsen)

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for Kort- og Dokumentarfilm har til formål at støtte kunstneriske eller oplysende danske kort- og dokumentarfilm.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud af danske kort- og dokumentarfilm både i henseende til mangfoldighed, volumen, kunstnerisk kvalitet og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes til idéudvikling, udvikling og produktion.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 30-35 kort- og dokumentarfilm med dansk hovedproducent om året. Heraf er omkring 6-10 film for børn og unge og omkring 4-6 film er med udenlandsk hovedproducent.

De film der bliver støttet skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter eller være oplysende film til undervisningsbrug. Konsulentordningen støtter film som vurderes at have en værdi i et længere tidsperspektiv, og støtter ikke aktualitetsprogrammer til tv. Der er ingen krav til genre eller publikumsappel, blot filmene udnytter deres distributionspotentiale.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes De sidste mænd i Aleppo,Venus, Nothing Happens, Hassans Ramadan og Børnene på Silkevejen.

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med erfarne filminstruktører som tidligere har lavet mere end en kort- eller dokumentarfilm.

Udviklings- og produktionsstøtte kan ydes til en producent.
Udviklingsstøtte til manuskriptudarbejdelse eller research kan ydermere søges af en instruktør eller forfatter.
Idéudvikling (Initiativ maj 2017 - maj 2018)kan ansøges af instruktør alene eller med en producent, manuskriptforfatter eller anden nøgleperson - for yderligere information se venligst link til nyhed om initiativ.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre valgte konsulenter for kort- og dokumentarfilm. Det er i øjeblikket Anders Riis-Hansen, Cecilia Lidin og Ulla Hæstrup. Sidstnævnte har særligt fokus på film til børn og unge. 

Vejledning i forb. med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm findes i højrespalten.

 

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 5099 8422
soerent@dfi.dk

Helle Lilienfeldt
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3529
hellel@dfi.dk

Lone Hey
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3531
loneh@dfi.dk

Ulla Hæstrup
Filmkonsulent
Tlf. +45 2342 0829
ullah@dfi.dk

Anders Riis-Hansen
Filmkonsulent
Tlf. +45 4045 9660
andersrh@dfi.dk

Cecilia Lidin
Filmkonsulent
Tlf. +45 40131914
cecilial@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3374 3425
louisehj@dfi.dk

Morten Udsen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2556 7090
mortenu@dfi.dk


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412