Lanceringsstøtte til dokumentar og kort fiktion

Støtter dansk lancering og distribution af dokumentar og kort fiktion

Støtte_lancering_frise

Eksempler på film, der har modtaget lanceringsstøtte.

FORMÅL MED STØTTEORDNINGEN

Formålet med lanceringsstøtten er at sikre bedst mulig udnyttelse af den enkelte films kulturelle og kommercielle potentiale i Danmark.

Hvilke film kan støttes?

DFI kan yde støtte til lancering og distribution i Danmark af danske dokumentarfilm, dokumentariske projekter, kort fiktion og korte fiktionsprojekter samt udenlandske minorfilm indenfor samme genrer produktionsstøttet af DFI under Konsulentordningen. DFI kan desuden yde støtte til lancering og distribution i Danmark af danske dokumentarfilm, dokumentariske projekter, kort fiktion og korte fiktionsprojekter uden produktionsstøtte fra DFI.

Ansøgninger om støtte til distribution og lancering af flere film samlet henvises til ’Distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm’. 

Hvem kan ansøge?

Støtten kan søges af filmens danske producent, og den ydes til filmens danske producent.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om lanceringsstøtte skal ske senest otte uger før den danske premiere. Ansøgning til lanceringsstøtte til biograflancering skal dog normalt ske senest fire måneder før filmens danske biografpremiere.

Behandling af ansøgninger foretages løbende.

Ansøgningen er sammen med filmen grundlag for lanceringskonsulentens vurdering frem mod enten afslag eller indstilling til støtte. Vurdering af ansøgninger samt prioriteringen og fordelingen af støttemidler tager afsæt i DFIs støttekriterier. Støtten bevilges af DFIs direktion.

Lanceringskonsulenten vil i sin sagsbehandling indgå i en dialog med ansøger frem mod indstilling for at kunne stille spørgsmål samt rådgive med henblik på at optimere lancerings- og distributionsstrategien.  

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Lanceringskonsulenterne står til rådighed for råd og vejledning om ansøgningsprocedure samt om distributions- og lanceringsstrategi, også inden ansøgningen sendes til DFI. Lanceringskonsulenterne ser også gerne film igennem tidligt i forløbet, og inden ansøgningen sendes til DFI.
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412