Formidling af film for børn og unge

Det Danske Filminstitut kan støtte formidling af filmkunst, filmfaglighed og filmpædagogik for børn og unge.

lommefilm_2009

Støtten ydes til udvikling, gennemførelse og/eller drift af udgivelser, projekter eller aktiviteter, der formidler filmkunst, filmfaglighed og filmpædagogik for børn og unge.

Formålet med støtteordningen er at fremme børn og unges muligheder for at opleve, forstå og selv skabe levende billeder samt at bidrage til udvikling og forankring af undervisningstilbud på film- og medieområdet i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Ansøgninger om støtte behandles normalt løbende. Dog fastsættes en ansøgningsfrist for projekter, der har modtaget støtte i det nærmeste foregående kalenderår. Med mindre andet fremgår af støttetilsagnet, vil denne frist være 31. januar i støtteåret.

Bemærk: nedenstående dokumenter skal anvendes ved ansøgning.

Dokumenter til brug ved ansøgning

Dokumenter til brug ved regnskab og evaluering

Støttevilkår

Vilkår for støtte til formidling af film for børn og unge - gældende fra 1/7 2016

 

oversigt-over-stoette-ikon

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen
Undervisningskonsulent
Tlf. +45 2286 9042 
martinb@dfi.dk

Claus Noer Hjorth
Afdelingschef
Tlf. +45 2261 5381 
clausnh@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412