Spillefilm - konsulentordningen

Støtter "den gode fortællekunst".

DOBBELTSPIL

Jacqueline Bisset og Ben Kingsley i ”Dobbeltspil”. Filmen er instrueret af Per Fly og produceret af Creative Alliance A.M.B.A. Støttet af DFI´s konsulentordning.

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for spillefilm har til formål at støtte den gode fortællekunst.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion.

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under konsulentordningen, skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter. Der er ingen særlige krav til genre eller publikumsappel, og konsulentordningen støtter film i alle budgetstørrelser. Der bliver hvert år bevilget produktionsstøtte til 10 - 12 spillefilm under konsulentordningen.

Som eksempler på film støttet under konsulentordningen kan nævnes 
Du Forsvinder, Gud taler ud, The House that Jack built, Den Bedste Mand, Historien om  den Kæmpestore Pære

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm.

Manuskriptstøtte kan ydes til en instruktør, forfatter eller producent. Produktions- og udviklingsstøtte kan ydes til en producent.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af en af de tre spillefilmkonsulenter. Det er i øjeblikket Mikkel Munch-Fals, Morten Giese samt Åke Sandgren (med særligt fokus på film til børn og unge). 

Vejledning i forb. med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm findes i højrespalten.

Yderligere oplysninger: Marianne Moritzen, afdelingschef for Fiktion,
Telefon: 4046 3757, Email: mariannem@dfi.dk

 

Kontakt

Marianne Moritzen 
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Maja Dich
Producer
Tlf. +45 2030 7007
majad@dfi.dk

Martin Keller
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3456
martink@dfi.dk

Tine Engelbrecht 

Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Inge Villumsen 
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Åke Sandgren
Filmkonsulent
Tlf. +45 2333 0403
aakes@dfi.dk

Morten Giese
Filmkonsulent
Tlf. +45 3374 3448
morteng@dfi.dk

Mikkel Munch-Fals
Filmkonsulent
Tlf. +45 3374 3504
mikkelm@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Lena Juhl Seidelin
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2712 7542
lenaj@dfi.dk 

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Flemming Kaspersen 
Redaktør 
Tlf. +45 3374 0429
flemmingk@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412