Filmkonsulent søges til Filmværkstedet / København

Filmværkstedet / København søger filmkonsulent til en halvtidsstilling i en kontraktansættelse på 1 år fra august 2016.

filmkonsulent-filmvaerkstedet2016

Filmværkstedets filmkonsulent har i tæt samarbejde med fondens direktør til opgave at udvikle og udvælge de projektansøgninger, der kommer til de 4 årlige ansøgningsrunder og andre sammenhænge, hvor støtte fordeles på baggrund af en projektansøgning. Der er mellem konsulent og direktør en arbejdsdeling, hvor konsulenten først og fremmest tager sig af projektudvikling, mens direktøren i højere grad ser på karriereudvikling. Støtte tildeles på baggrund af en kunstnerisk vurdering, foretaget af konsulenten, og en teknisk, økonomisk vurdering, foretaget af Filmværkstedets producer. Direktøren fastlægger Filmværkstedets overordnede støttepolitik i samarbejde med fondens bestyrelse. Konsulenten skal efterleve denne støttepolitik i sine afgørelser.

Planlagte støtterunder og workshops

  1. 4 ansøgningsrunder i februar/marts, maj/juni, august/september og november/december med normalt 60-70 ansøgninger, hvoraf et antal går videre i et udviklingsforløb, inden konsulenten rådgivet af direktøren indstiller ansøger til støtte eller afslag.
  2. 3 udviklingsworkshops i januar, april og oktober, hvis primære formål er at udvikle førstegangsansøgeres evne til at kommunikere et filmisk projekt. Konsulenten vil være workshopleder sammen med Filmværkstedets direktør og stå for rådgivning og individuelle møder.
  3. 3 lynstøtterunder i marts, september og november, hvor konsulenten rådgivet af direktøren indstiller til begrænset støtte på baggrund af en mundtlig og visuel pitch og et mindre skiftligt materiale samt et kort udviklingsforløb inden støtte eller evt. endeligt afslag.
  4. Løbende opfølgning på projekter og gennemsyn af råklip.
  5. Desuden afholdes støttemøder med Filmværkstedets faste personale, hvor det forventes at værkstedskonsulenten deltager i ca. 20 møder møder. Ligesom der er løbende opfølgning af projekterne.

Datoerne for ansøgningsrunderne ligger ret fast, mens planlægningen af de øvrige aktiviteter i højere grad kan aftales ved ansættelse. For augustrunden ligger læsning, udviklingsmøder og afslag i ugerne 33-35, novemberrunden 45–47, februarrunden 6-8 og majrunden 19-21.

Da det er en ny ordning vil den blive evalueret løbende i forhold til arbejdsmængde og effekt.

Kvalifikationer

Filmkonsulent skal

  • have erfaring med udvikling af filmiske projekter som producer, klipper, instruktør eller lignende
  • kunne analysere filmiske projekter i forhold til ansøgers og holdets kompetencer og erfaring
  • kunne formulere sig om kompetencer, der er i spil i produktionen af levende billeder og kreative projekter
  • kende den terminologi, der anvendes om drama, karakterudvikling, filmisk metode osv. i den professionelle branche
  • have gjort sig overvejelser over metoder og sprog i mødet med ansøger, i udviklings- og mentorprocesser og ved gennemsyn af projekter i produktion

Ansættelsesforhold

Der er tale om en halvtidsstilling med et lønniveau på kr. 20.000,- om måneden inkl. pension. Tiltrædelse 1. august 2016 eller snarest herefter. Ansøgningsfrist 14. juni kl. 12. Ansøgning sendes til prami@filmworkshop.dk mærket "filmkonsulent".

Ansættelsen vil foregå ved et ansættelsesudvalg med deltagelse af en repræsentant fra Filmværkstedets brugergruppe og fra bestyrelsen. Ved evt. ansættelsessamtale vil ansøger skulle gennemføre en tænkt udviklingssamtale med projektansøger.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Filmværkstedet, Prami Larsen på 7199 3371 eller prami@filmworkshop.dk

Fonden Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere om Filmværkstedet / København på www.filmworkshop.dk.

Kontakt

Opslagstavleopslag

Dette opslag er indsendt af en bruger, og Filminstituttet er ikke involveret i afholdelse, koordination el.lign. Spørgsmål og kommentarer skal stiles direkte til opslagets afsender. Nye opslag indsendes her.

Industry postings

The Danish Film Institute's notice board contains information about industry events, deadlines and seminars. The postings are sent to us from external users. Please direct your questions and comments to the respective authors. New postings may be sent here.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412