Spillefilm - Markedsordning

Støtter film med særligt publikumspotentiale.

SAA

Rasmus Bjerg i ”Så længe jeg lever”. Filmen er instrueret af Ole Bornedal og produceret af Miso Film. Støttet af DFI´s Markedsordning. (Foto: Julie Vrábelová)

Formål med støtteordningen

Markedsordningen retter sig mod film med særligt vægt på populærkulturelle kvaliteter.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og på denne ordning især publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur.
Støtten kan gives til:
• Udvikling hvor udgifter til manuskript kan indgå
• Produktion

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under Markedsordningen må forventes at sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm i biografbilletter i danske biografer. Der produktionsstøttes 7 – 9 film om året.

Ansøgningerne bliver vurderet med hensyn til fortælling, publikum, distribution, markedsføring og filmens samlede økonomiske bæredygtighed. 

25% af de støttede film, svarende til ca. 2 film pr. år kan have et lavere publikumspotentiale, disse film skal have en tydelig målgruppe til børn og unge.

Eksempler på film, som har fået støtte under Markedsordningen er:
Dan Dream, Dræberne fra Nibe, Alle for Tre, Far til 4 på Toppen

Hvem kan ansøge?

Markedsordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm.
Udvikling og produktionsstøtte kan ydes til en producent og skal have en instruktør tilknyttet.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om udviklings- og produktionsstøtte under Markedsordningen behandles ved 4 årlige ansøgnings-deadlines.

Til ordningen er knyttet en redaktion bestående af 2 repræsentanter fra DFI samt 3 eksterne film- og markedssagkyndige repræsentanter fra filmbranchen.

De eksterne medlemmer er:
Lisbet Stolberg (stedfortræder Frederik Juul) indstillet af Foreningen af danske filmudlejere i Danmark
Michael Fleischer (stedfortræder Rikart Købke) indstillet af Producentforeningen 
Kasper Leick (stedfortræder Annette K. Olesen) indstillet af Danske Filminstruktører

Filminstituttets direktion har som medlemmer af redaktionen udpeget:
Marianne Moritzen, afdelingschef for spillefilm
Sanne Juncker Pedersen, lanceringskonsulent
Redaktionen er udpeget indtil 31. december 2018.

Vejledning i forb. med ansøgning

Støtte fra Markedsordningen er topfinansiering, og det betyder, at 60% af filmens øvrige finansiering skal være skriftlig bekræftet på ansøgningstidspunkt.
Ovenstående er gældende for produktionsansøgninger.

For udviklingsstøtter gælder det, at ordningen maksimalt kan støtte 60% af udviklingsomkostningerne.

Alle produktionsansøgninger med 60% bekræftet finansiering kommer til projektsamtale, for udviklingsansøgninger er det alene de af redaktionens prioriterede udviklingsansøgninger der kommer til projektsamtale.

Ansøgning sendes til markedsordningen@dfi.dk. Information om ansøgningsfrister for produktionsansøgninger, støttevilkår og ansøgningsskemaer – se venligst højre spalte.

Yderligere oplysninger: Marianne Moritzen, udviklingschef for spillefilm,
Telefon: 4046 3757, Email: mariannem@dfi.dk 

 

Vilkår
Vilkår gældende fra 1/7 2016

Væsentligste ændringer i vilkår

Vilkår - Gældende fra 1/10 2012 til 1/7 2016

Justering i støttevilkår vedr. interne lønninger

Korrektion vedr. distributionsvilkår i støttevilkår for spillefilm pr. 1/10 2012

Vilkår - Gældende fra 1/10 2008 til 1/10 2012

Vilkår - Gældende fra 13/5 2003 til 1/10 2008

DEADLINES

2018

16. januar kl. 12.00
Projektsamtale den 8.-9. feb.
Afgørelse den 16. feb.

10. april kl. 12.00
Projektsamtale den 3.-4. maj
Afgørelse den 14. maj.

28. august kl. 12.00
Projektsamtale den 20.-21. sept.
Afgørelse den 28. sept.

6. november kl. 12.00
Projektsamtale den 29.-30. nov.
Afgørelse den 7. dec.

Dokumenter
Ved ansøgning:
Ansøgningsskema - Udvikling

Ansøgningsskema - Produktion

Stamdataskema - Udvikling

Stamdataskema - Produktion

Lanceringsoplæg - udvikling

Lanceringsplan

Standardkontrakt - tv (DK) - gældende fra 1/7 2017

Standardkontrakt - tv (DK) - gældende fra 1/5 2012 til 1/7 2017

Standardkontrakt - tv (UK) - gældende fra 1/7 2017

Standardkontrakt - tv (UK) - gældende fra 1/5 2012 til 1/7 2017

Lønrelaterede omkostninger

Finansieringsoversigt

Finansierings- og tilbagebetalingsplan

Budgetskema

DFI-Budgetskema EP Budgeting (DK)

DFI-Budgetskema EP Budgeting (UK) 

Vejledning - Markedspriser

Vejledning - Administrationsomkostninger

Vejledning - Collecting Agency

Ved afslutning:
Pligtaflevering med afleveringslister

Revisionsinstruks

Efterliv:

Indtægtsopgørelse


SE OGSÅ

Støttetildelinger

Kommende spillefilm

Kriterier - Markedsordningen

Støtteudmåling


Logo
Download DFI logo

Kontakt

Claus Ladegaard 

Direktør for Filmstøtte
Tlf. +45 3374 3433
clausl@dfi.dk

Marianne Moritzen 
Producer
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Tine Engelbrecht 
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen 
Lanceringskonsulent

Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent

Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412